Sayfalar

Erdem

Budalalık saftır, kurnazlık bilmez ama zeka hileye başvurur.
Zeki insan dalaverecidir, budala insan ise dürüsttür.
Zeki bi insanın dürüst olma çabası da erdemliliktir.

0 sesleniş: